Vědecká rada fakulty

Seznam členů Vědecké rady FVT UO:

p.č.Funkce ve VR

Hodnost, tituly, jméno

příjmení

Funkce, pracoviště
1.Předsedaplk. gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.Děkan FVT UO
2.Předsednictvo – místopředsedapplk. doc. Ing. Jiří  ŠTOLLER, Ph.D.Proděkan pro vědeckou činnost FVT UO, K-203
3.Předsednictvo – členprof. Ing. dr. h. c. Zdeněk VINTR, CSc.K-202
4.Předsednictvo – členprof. Ing. Čestmír VLČEK, CSc.K-217
5.Předsednictvo – členprof. Ing. Václav TALHOFER, CSc.K-210
6.Interní členplk. gšt. doc. Ing. Josef BAJER, Ph.D.vedoucí K-206
7.Interní členplk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.děkan FVL UO
8.Interní členplk. gšt. doc. Ing. Petr FRANTIŠ, Ph.D.vedoucí K-209
9.Interní členplk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.ředitel CJV UO
10.Interní členplk. gšt. doc. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D.Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT UO, K-210
11.Interní členprof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.K-206
12.Interní členprof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.K-215
13.Interní členprof. Ing. Pavel KONEČNÝ, CSc.K-201
14.Interní členprof. Ing. Martin MACKO, CSc.K-201
15.Interní člendoc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D.K-203
16.Interní členprof. RNDr. Šárka MAYEROVÁ, Ph.D.vedoucí K-215
17.Interní členpplk. prof. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D.K-216
18.Interní člendoc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.K-205
19.Interní členprof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEKK-209
20.Interní členplk. gšt. prof. RNDr. Ing. David VALIŠ, Ph.D. et Ph.D., DSc.vedoucí K-202
21.Interní členplk. gšt. doc. Ing. Jiří VESELÝ, Ph.D.vedoucí K-207
22.Externí členprof. Ing. Jaroslav ČECHÁK, Ph.D.URC Systems, spol. s r.o., Brno
23.Externí členprof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
24.Externí členIng. Martin GESVRET, Ph.D.MO ČR, Sekce ekonomická
25.Externí člendoc. Ing. Jaroslav JURAČKA, Ph.D.VUT v Brně
26.Externí členprof. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.Masarykova univerzita
27.Externí členprof. Ing. Dušan MAGA, PhD.ČVUT v Praze
28.Externí člendoc. Ing. Jozef MAJERÍK, PhD., EUR INGTnU AD v Trenčíně, prorektor pro strategii a rozvoj
29.Externí členprof. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEKTU v Liberci
30.Externí členprof. Ing. Václav PÍŠTĚK, DrSc.VUT v Brně
31.Externí členprof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝVŠB – TU Ostrava
32.Externí členprof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.CSG AEROSPACE, a.s.
33.Externí členprof. Dr. Ing. Zbyněk RAIDAVUT v Brně
34.Externí člendoc. Ing. Josef SEDLÁK, Ph.D.VUT v Brně
    
1.Stálý hostplk. doc. Ing. Jan BOŘIL, Ph.D.Prorektor pro vědeckou a expertní činnost UO, K-205
2.Stálý hostplk. gšt. doc. Ing. Jan FARLÍK, Ph.D.Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT UO, K-208

Jednání VR FVT UO organizačně a administrativně zajišťuje tajemník vědecké rady Ing. Otakar PETŘÍČEK, Ph.D., tel.: 973 442 314.

Plánované termíny jednání Vědecké rady FVT v roce 2024:

24. ledna

21. března

30. května

19. září

28. listopadu

Týmový web pro členy Vědecké rady FVT (vstup po přihlášení na Intranet)