Základní informace o spolupráci s institucemi a sdruženími v České republice

Spolupráce s institucemi a sdruženími v rámci České republiky je zaměřena zejména na oblast výzkumu a vývoje a  inovací. Fakulta považuje spolupráci v této oblasti jako jeden z důležitých prostředků zvyšování úrovně a výslednosti výzkumu, vývoje a inovací  na Fakultě vojenských technologií.  Mezi nejplodnější patří spolupráce na úrovni řešitelů a řešitelských týmů projektů a spolupráce s průmyslovými podniky vytvářející předpoklady pro transfer technologií.

Přehled organizací a pracovišť spolupracujících s Fakultou vojenských technologií na základě podepsaných dohod: 

AEV, spol. s r.o.

http://www.aev.cz

Autodrom Brno a.s.

http://www.automotodrombrno.cz

Centre for Science and Technology a.s. Brno

http://www.cestech.cz

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod

http://www.czub.cz

Honeywell International s.r.o. Praha

http://www.honeywell.com/sites/cz/

Klastr kompozitních materiálů Brno

 

LOM Praha s.p.

http://www.lompraha.cz

Masarykova univerzita

http://www.muni.cz

MESIT přístroje spol. s. r. o.

http://www.msp.mesit.cz

Olympus C&S spol. s.r.o.

http://www.olympus.cz

OMNIPOL a.s. Praha

http://www.omnipol.cz

Retia, a.s. Pardubice

http://www.retia.cz

Sellier & Bellot a.s. Vlašim

http://www.sellier-bellot.cz

SVOS, spol. s.r.o.

http://www.armsvos.cz

Variel, a.s.

http://variel.cz

VF a.s. Černá Hora

http://www.vf.cz

VOP 026 a.s. Šternberk

http://www.vop.cz

ZPS – Frézovací nástroje, a.s. Zlín

http://www.zps-fn.cz

ZVI a.s. Praha

http://www.zvi.cz