Základní informace o spolupráci se zahraničím

Činnost Fakulty vojenských technologií v oblasti mezinárodní spolupráce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti  zaměřena zejména na působení akademických pracovníků fakulty v orgánech zahraničních škol a institucí, na řešení společných projektů a na přípravě podmínek pro zvýšení mobility studentů.

Akademičtí pracovníci FVT jsou také zapojeni do činnosti mezinárodních a profesních organizací a sdružení. Kromě členství ve vědeckých radách a dalších orgánech zahraničních vysokých škol, jsou zapojeni v pracovních skupinách a orgánech NATO a European Defence Agency.