Katedra strojírenství

Pod záštitou děkana fakulty, pana plukovníka gšt. Ing. Vlastimila Neumanna, Ph.D. proběhlo ve středu 24. května v areálu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany zahájení konference MATEDAS 2023.

Konferenci zahájil úvodním slovem prof. Ing. Vladimír Horák, CSc., vedoucí Katedry strojírenství. V rámci svého vystoupení přiblížil prof. Horák účastníkům konference dlouhou, 34letou, historii konference. Následně vystoupil podplukovník prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., předseda vědeckého výboru konference, který představil rámcový program 3denní konference.

Kromě zahájení a odborných bloků přednášek čekaly účastníky ve středečním programu také dvě prohlídky výzkumných a vývojových pracovišť Fakulty vojenských technologií. Při první prohlídce se seznámili s laboratořemi Katedry strojírenství a balistickou laboratoří katedry Zbraní a munice.

Za další prohlídkou se hosté konference přesunuli do prostoru demo laboratoře firmy TESCAN. Další cesta účastníků už vedla do obce Lednice, jež hostila hlavní část celé konference. V nabitém programu, který probíhal v Zámeckém hotelu, byly pro zájemce připraveny hned dva odborné workshopy zaměřené na elektronovou mikroskopii a využití jejích zobrazovacích metod v obranném a bezpečnostním průmyslu.

17. mezinárodní konference MATEDAS 2023 poskytnula skvělou platformu pro úspěšnou výměnu odborných znalostí a setkání vědců, odborníků, výrobců výzkumných zařízení a zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu.

Konference tematicky zaměřená do oblastí bezpečnosti a obrany přinesla nové příležitosti pro efektivní mezinárodní rozvoj spolupráce v oblastech moderních materiálů, výrobních technologií a biokompatibilních materiálů.

Vědecké teze a výsledky výzkumu prezentované partnerskými organizacemi v rámci jednotlivých sekcí jsou v nemalé míře využitelné i ve vojenských aplikacích, sdělili pořadatelé 17. mezinárodní konference, pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. a pplk. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. „Nyní, díky novým poznatkům a vyšší míře vzájemné provázanosti s výzkumnými organizacemi očekáváme inovace a nové příležitosti, které tato spolupráce přinese pro efektivní naplnění naší role – výzkumného centra rezortu MO“.

Konference MATEDAS 2023 se ukázala jako velký úspěch i díky partnerství se společnostmi Tescan, SHM a CSG.

 
 

Správce webu: Jiří Procházka