Přehled oborů habilitačního a jmenovacího řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem  vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111 / 1998 Sb. o vysokých školách.

Na FVT jsou akreditovány následující obory habilitačního řízení:

  • Strojírenství a materiály
  • Vojenská technika – elektrotechnická
  • Geodézie a kartografie

Na FVT jsou akreditovány následující obory řízení ke jmenování profesorem:

  • Strojírenství a materiály
  • Vojenská technika – elektrotechnická​
  • Geodézie a kartografie