Soutěže a ceny

Cena rektora za vědeckou práci

Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020 

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 26. května 2021 byla rektorkou – velitelkou udělena Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020:

 • plk. gšt. prof. Ing. Davidu VALIŠOVI, Ph.D. et Ph.D., DSc., vedoucímu Katedry bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za úspěšnou obhajobu doktorské disertační práce na AV ČR a vynikající publikační odbornou činnost v impaktovaných časopisech v oblasti metod modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů v hodnoceném roce.

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2018

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 6. března 2019 byla rektorem Univerzity obrany udělena Cenu rektora za vědeckou práci v roce 2018:

 • prof. Ing. Daliboru BIOLKOVI, CSc., akademickému pracovníkovi Katedry elektrotechniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za výjimečnou publikační činnost v prestižním časopise IEEE Transactions on Nanotechnology v oblasti prediktivního modelování dynamických systémů a procesů libovolné povahy, zejména modelování složitých nanoelektrických dějů.

Cena rektora za studentskou tvůrčí činnost

Cena rektorky udělená v roce 2023

 • rtn. Šimon STRAKA (24-5GMZ) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2022/2023 na Fakultě vojenských technologií (obor Geografické a meteorologické zpravodajství)

Cena rektorky udělená v roce 2022

 • rtm. (ček). Zdeňek VYLEŽICH (25-5KIS-IT) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2021/2022 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie)

Cena rektorky udělená v roce 2021

 • rtn. (ček). Zdeňek VYLEŽICH (24-5KIS-IT) – za absolutní vítězství ve fakultní soutěži STČ v rámci 18. Vědecké konference studentů FVT. (obor Vojenské technologie)

Cena rektora udělená v roce 2020

 • des. Jakub HORNÍČEK (22-5VT1) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie)

Cena rektora udělená v roce 2019

 • Bc. Karla MEIXNEROVÁ (22-2VGM-C) za absolutní vítězství ve fakultní soutěži STČ v rámci 16. Vědecké konference studentů FVT (obor Vojenská geografie a meteorologie)

Cena rektora udělená v roce 2018

 • rtm. Bc. Jiří KRATOCHVÍL (22-2BSV) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenských technologií (obor Bojová a speciální vozidla

Cena rektora udělená v roce 2017 

 • rtm. Bc. Rudolf SCHREIBER (22-2LES-ILZ) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenských technologií (obor Letecké elektrotechnické systémy

Cena rektora udělená v roce 2016 

 • rtn. David VAŠEK (24-4PIL) – za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenských technologií (sekce Letecká technika, technika PVO a její použití  

Cena rektora udělená v roce 2015 

 • Bc. Duc Linh DO (22-2ZM-C) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Zbraně a munice 

Cena rektora udělená v roce 2014 

 • Bc. Vít HAVRÁNEK (21-2LRT-LT-C) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letecká a raketová technika  

Cena rektora udělená v roce 2013 

 • svob. Bc. Miroslav HOVORKA (21-3LP) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz   

Cena rektora udělená v roce 2012 

 • rtn. Bc. Adam NOVOTNÝ (21-2LES) – za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Letecké elektrotechnické systémy 

Cena rektora udělená v roce 2011 

 • des. Jan KUSÝ (22-3LP) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz 

Cena rektora udělená v roce 2010 

 • prap. Bc. Ladislav PFEIFER (21-2ZM) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v sekci vojenská technika, zbraně a munice

Cena rektora udělená v roce 2009 

 • prap. Bc. Martin KACZUR (21-2RL-T) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie  

Cena rektora udělená v roce 2008 

 • prap. Kamil ŠAMAJ (3. roč. studijního programu Vojenské technologie) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie