Specifický výzkum

Veřejná soutěž o poskytnutí podpory na studentské grantové projekty FVT UO

Vyhlášení studentské grantové soutěže 2023

Dne 30. 11. 2022 byla vyhlášena veřejná soutěž o poskytnutí podpory na studentské grantové projekty SV v roce 2023. Soutěžní lhůta končí 31. 1. 2023. Plný text vyhlášení a všechny potřebné dokumenty jsou k dispozici na Intranetu UO, Portál FVT ve složce Dokumenty k vědecké činnosti (cesta: Projekty – Specifický výzkum – Specifický výzkum 2023). 

Výsledky studentské grantové soutěže 2023

Dne 23. 2. 2023 byly zveřejněny výsledky veřejné soutěže o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum FVT UO v roce 2023.

Seznam podpořených projektů:

  1. VILIŠ Jindřich, Ing. (K216): Nové perspektivy v oblasti materiálového řešení balistické ochrany, aditivních technologií a procesního inženýrství ve speciální technice. Kód projektu SV23-216, doba řešení 04/2023 -12/2025.
  2. ROZEHNAL Dalibor, doc. Ing. Ph.D. (K-206): Letové výkony a provoz letecké techniky při nestacionárním obtékání rotující nosné plochy II. Kód projektu SV23-206/2, doba řešení 04/2023-12/2025.
  3. KOPEČNÝ Ladislav, Ing. (K-206): Implementace moderních technologií v avionických systémech. Kód projektu SV23-206/1, doba řešení 04/2023-12/2025.
  4. PEMČÁK Ivan, npor. Ing. (K-201): Možnosti zvyšování efektivnosti a bezpečnosti hlavňových zbraňových systémů. Kód projektu SV23-201, doba řešení 04/2023-06/2024.

Přehledy studentských grantových projektů FVT UO

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2012.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2013.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2014​.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2015.

Přehled studentských grantových projektů, zahájených v r​oce 2016.​

Přehled studentských grantových projektů, zahájených v r​oce 2017.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2018.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2019.

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2020.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2021.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2022.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v roce 2023