Specifický výzkum

Veřejná soutěž o poskytnutí podpory na studentské grantové projekty FVT UO

Vyhlášení studentské grantové soutěže 2023

Dne 30. 11. 2022 byla vyhlášena veřejná soutěž o poskytnutí podpory na studentské grantové projekty SV v roce 2023. Soutěžní lhůta končí 31. 1. 2023. Plný text vyhlášení a všechny potřebné dokumenty jsou k dispozici na Intranetu UO, Portál FVT ve složce Dokumenty k vědecké činnosti (cesta: Projekty – Specifický výzkum – Specifický výzkum 2023). 


Přehledy studentských grantových projektů FVT UO

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2012.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2013.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2014​.

Přehled studentských grantových projektů FVT UO, zahájených v roce 2015.

Přehled studentských grantových projektů, zahájených v r​oce 2016.​

Přehled studentských grantových projektů, zahájených v r​oce 2017.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2018.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2019.

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2020.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2021.​

Přehled studentských grantových projektů, probíhajících v r​oce 2022.​