Studentské vědecké konference

​16. Vědecká konference studentů FVT UO 21. 5 a 22. 5. 2019

​17. Vědecká konference studentů FVT UO 27. 5. a 28. 5. 2020

18. Vědecká konference studentů FVT UO 11. 5. a 12. 5. 2021

19. Vědecká konference studentů FVT UO 10. 5. a 11. 5. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (tel. 973 442 314)​