Výzkumné záměry

Fakulta vojenských technologií řešila v období let 2004 – 2009 s prodloužením do roku 2010 následující čtyři výzkumné záměry:

MO FVT 0000401: Rozvoj technologií pro zvyšování taktické a operační mobility techniky pozemního vojska.

MO FVT 0000402: Výzkum pasivních optoelektronických systémů automatického sledování cílů pro systémy řízení palby.

MO FVT 0000403: Rozvoj, integrace, správa a bezpečnost komunikačních a informačních systémů (C4I2) v prostředí NATO.

MO FVT 0000404: Výzkum a vývoj moderních materiálů a technologie pro aplikace u vojenské techniky.

 

 Dne 16. 5. 2011 byly úspěšně obhájeny Závěrečné zprávy všech výzkumných záměrů.