Právě si prohlížíte Kam povedou naše kroky?

Kam povedou naše kroky?

Ve dnech 12.–13. prosince proběhlo na Katedře vojenské geografie a meteorologie odborné zaměstnání důstojníků AČR, kteří se podílí na hydrometeorologickém zabezpečení útvarů AČR. Katedra jim formou vyžádaných přednášek poskytla aktuální informace o problematice vlivu hydrometeorologických podmínek na průchodnost terénu s využitím GIS, polárního vortexu a jeho vlivu na počasí v Evropě, či o vybraných dopadech změny klimatu v měřítku Evropy a ČR.

Ve večerních hodinách 12. prosince se v rámci dvoudenní návštěvy uskutečnilo i setkání těchto důstojníků (bývalých absolventů katedry) a současných studentů 1.–5 ročníku studujících v programu Vojenská geografie a meteorologie, nebo ve specializaci Geografické a meteorologické zpravodajství.

Studentům byla prezentována náplň hydrometeorologického zabezpečení v konkrétních dislokacích, úskalí i výhody práce vojenských meteorologů a možnosti kariérního růstu v dané odbornosti. Vzhledem k neformálnímu charakteru setkání došlo na různé dotazy související nejen s pracovními úkoly, ale i se specifiky povolání meteorologů. Ti na začátku kariéry slouží ve směnném provozu za různých meteorologických situací, které si nikdo předem nevybere…

Zaměstnání splnilo svůj účel. Zejména studentky a studenti nižších ročníků, kteří ještě neabsolvovali praktické stáže na útvarech, získali představu (a věříme i studijní motivaci) o tom, kam se jejich kroky mohou ubírat po úspěšném absolvování studia.

Autor: Petr Kolář, foto: studenti 25-5GMZ