Právě si prohlížíte Oslavy završení 20 let existence Fakulty vojenských technologií

Oslavy završení 20 let existence Fakulty vojenských technologií

V pondělí 30. září se na Klubu UO konalo Slavnostní zasedání akademické obce Fakulty vojenských technologií u příležitosti 20. výročí její existence. V rámci akademického obřadu byly předány pamětní medaile části akademické obce UO, FVT a významným představitelům AČR, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty. Pozvání přijali jak představitelé AČR, tak především emeritní profesoři FVT, garanti studijních programů a další významné osobnosti. Slavnostního zasedání se zúčastnila i rektorka-velitelka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová, která rovněž z rukou děkana FVT převzala ocenění.

Pamětní medaile dále obdrží dalších 100 osobností fakulty, které se významným způsobem zasadily o její dobré jméno. Děkujeme všem akademickým i neakademickým pracovníkům, díky nimž se Fakulta vojenských technologií známa nejen doma, ale i ve světě a pro resort obrany plní významnou expertní a výzkumnou roli.

Autor: Jan Farlík, foto: Veronika Bozděchová