Právě si prohlížíte Světoví experti na modelování pohybu vozidel v terénu

Světoví experti na modelování pohybu vozidel v terénu

Tak bychom mohli označit profesory Mariana Rybanského, Petera Kisse a docenta Tamera M. Wasfyho, kteří studiu technických aspektů vozidel ve vztahu k modelování průchodnosti terénu věnovali velkou část svého profesního života. Ve dnech 29. až 31. května se tito odborníci setkali na půdě Katedry vojenské geografie a meteorologie, aby posunuli své výzkumy o další krok kupředu, představili vlastní poznatky a prohlédli si výsledky práce i dalších pracovníků na tomto výzkumném poli. Prestiž dlouhodobého projektu profesora Rybanského z K-210, financovaného Severoatlantskou aliancí, podtrhuje i účast zástupců Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT), akademiků z pražských i brněnských univerzit, a zejména pak výše jmenovaných návštěvníků z Maďarska a Spojených států amerických.

Kromě přednášky pro studenty-geografy stihli profesoři Peter Kiss a Tamer M. Wasfy také pozorovat zajímavá technická řešení pro měření prostupnosti přímo v akci v terénu Vojenského újezdu Březina. Největší pozornost letos budilo zařízení pro měření tlaku při vyvracení stromů, za kterým stojí VÚZT Praha. Toto zařízení na fotografiích vévodí přídi bojového vozidla pěchoty české armády. Součástí testů bylo i mapování struktury porostů pomocí různých senzorů a měření kvality GNNS signálu pro navigaci vojenských vozidel.

Autor: Šimon Straka