Právě si prohlížíte Univerzita obrany předsedá v roce 2023 asociaci evropských leteckých škol

Univerzita obrany předsedá v roce 2023 asociaci evropských leteckých škol

V letošním roce se Univerzita obrany, potažmo Katedra letectva, stala předsedající pro Evropskou asociaci leteckých škol European Air Force Academies (EUAFA). V termínu 19. – 20. dubna proběhlo na půdě UO jednání pracovní skupiny EUAFA za účasti zástupců 10 dalších univerzit nebo akademií.

Asociace byla založena v roce 1993 na základě rozhodnutí Konference evropských velitelů vzdušných sil s příslibem dalšího prohlubování a sdílení zkušeností. Česká republika v historii hostila pod patronací EUAFA v roce 2010 a 2011 jednání děkanů evropských škol.

Účelem EUAFA je sdílení informací z oblasti vzdělávání a výcviku leteckých specializací a dále vytváření možností pro mezinárodní výměnné programy.

Na výsledky jednání pracovní skupiny naváže Velitelská konference EUAFA, která se bude konat 28. – 30. června 2023 v Brně.

Je milým potěšením, že se jednání účastnil i zástupce Finska, čerstvého člena NATO. Major Harri Niemi, zástupce velitele Vzdělávacího a výcvikového střediska Finské letecké akademie svou účast na brněnském svou přítomnost zhodnotil takto: „Měl jsem to potěšení zúčastnit se setkání pracovní skupiny EUAFA v krásném Brně. Bylo to pro mě první setkání EUAFA a abych byl upřímný, nevěděl jsem, co mám očekávat. Brzy jsem zjistil, že každý účastník je skutečný profesionál a milý člověk, představte si to. Diskuse byly inspirativní, bylo úlevné zjistit, že většina národů se potýká s podobnými problémy ohledně náboru atd. Jménem finského letectva děkuji našim hostitelům za uspořádání této plodné akce a těším se na setkání CC v červnu příštího roku.“

Autoři: Miloslav Bauer, Ondřej Mach, foto: Viktor Sliva