Právě si prohlížíte Univerzita obrany prezentovala na brněnské hvězdárně využití družicových snímků

Univerzita obrany prezentovala na brněnské hvězdárně využití družicových snímků

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2023 se konala konference „Copernicus forum a Inspirujme se 2023“, pro kterou nabídla své reprezentativní prostory Hvězdárna a planetárium v Brně.

Program Copernicus zaměřený na dálkový průzkum Země a infrastruktura INSPIRE adresující harmonizované sdílení prostorových dat patří mezi důležité iniciativy řízené a podporované Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), Evropskou agenturou životního prostředí (EEA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími institucemi.

Konference byla organizována pod největší akcí zaměřenou na kosmický průmysl Czech Space Week a zahajoval ji ministr životního prostředí Petr Hladík. První den konference byl vyhrazen odborným přednáškám v Digitáriu Hvězdárny a planetária, druhý den byl zaměřen na praktické workshopy v přednáškovém sálu.

Univerzitu obrany reprezentoval doc. Vladimír Kovařík z Katedry vojenské geografie a meteorologie. V sekci Copernicus Academy prezentoval výukové a výzkumné aktivity katedry ve vztahu k využití družicových snímků. Potom společně s doc. Hanou Pokornou z Masarykovy univerzity vedl doc. Kovařík workshop nazvaný Satelitní snímky pro život, který byl zaměřen na možnosti využití družicových dat evropských družic Sentinel, dostupné aplikace pro vyhledávání a vizualizaci družicových snímků a živé ukázky zpracování a analýz těchto snímků. Workshopu se aktivně účastnil také Bc. Petr Plíva, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia z Katedry vojenské geografie a meteorologie, který prezentoval tvorbu skriptů pro zpracování družicových snímků.

Autor: Vladimír Kovařík, foto: inspirujmese.cz