Oborové rady

Oborová rada DSPr. Vojenské technologie

Oborová rada doktorského studijního programu Vojenská geografie a meteorologie

Oborová rada doktorského studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické

Oborová rada doktorského studijního programu Vojenské technologie – strojní