Vědecká rada

Seznam členů Vědecké rady Fakulty vojenských technologií

Jednací řád vědecké rady fakulty

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ma​teriály připravovaných jednání ​ (vstup jen pro členy vědecké rady).