Katedra letectva

Věda

Katedra letectva se ve své výzkumné činnosti zabývá především problematikou simulátorů podporujících výuku předmětů, které zabezpečuje. Jedná se v prvé v prvé řadě o simulační nástroj, sestávající ze 4 kabin generického podzvukového letounu vybaveného standardním přístrojovým vybavením pro lety IFR a a p​okročilým autopilotem. Softwarovým základem simulátoru je jednoduchá a a především velmi levná hra, propojení mezi software a hardware je zajištěno zajištěno pomocí programu SIOC a dalších. Simulační nástroj není schopný simulovat použití palubních zbraní.

Každé pracoviště může pracovat samostatně, nebo být připojeno do sítě k plnění společných misí s ostatními pracovišti. Kromě toho lze na dalších připojených počítačích nainstalovaným potřebným softwarem simulovat např. let dalších letounů ve skupině, pracoviště instruktora nebo pracoviště případných letounů-oponentů.

Tato variabilita je možná také u dalších dalších pracovišť, především na straně řídících letového provozu. Takto lze využívat/modelovat např. věžové řízení (TWR), řízení přibližovací služby (APP) či práci radarových řídících bojového použití (GCI) a další.

 

Na simulačním nástroji je možné cvičit následující úkoly:

Radionavigační úkoly:

 • Radionavigační postupy
 • Radiokorespondenci
 • Odletové a a příletové procedury jednotlivých letišť
 • Srovnávací navigaci (omezeně)
 • Nouzové postupy (omezeně)
 • Skupinové lety
 • Lety na taktický námět (omezeně)​

 

Letecké Simulátorové Centrum

Katedra letectva Univerzity obrany vytváří a zdokonaluje unikátní taktické pracoviště čtyř pilotních kabin a dvou pracovišť ŘLP síťově propojených přes LAN pro zefektivnění výuky v předmětech Navigace, Frazeologie, Plánování letu, Letecké přístroje a podobně.

Paralelně je do LAN zapojen ještě jeden počítač sloužící pro instruktory, kteří si mohou zobrazit kompletní obraz z jakéhokoli stanoviště a kontrolovat tak postupy a případné chyby pilotů i ŘLP v průběhu cvičení. Pracuje se na současném rozšíření pracoviště instruktorů, kde bude instruktor moci vstupovat online do letové akce a měnit, tak některé parametry typu počasí, počet letounů v oblasti, zavádět chyby přístrojů a zkoumat reakce studentů na neočekávané situace za letu.

Variabilita je možná také u dalších pracovišť, především na straně řídících letového provozu. Takto lze využívat/modelovat např. věžové řízení (TWR), řízení přibližovací služby (APP) či práci radarových řídících bojového použití (GCI) a další.

Hlavní výhody simulace při leteckém výcviku:

 • dostupnost – letecký simulátor není závislý na podmínkách prostředí, například počasí, ani dostupnosti letecké techniky
 • opakovatelnost – simulace nepotřebuje provádět celý postup letu, ale umožnuje opakovat jen určitou část letu (např. pouze přistání)
 • neexistence rizika ohrožení života – možnost nácviku všech myslitelných situací včetně nouzových bez riskování ohrožení života posádky nebo ztráty stroje
 • provozní náklady – provozní náklady leteckého simulátoru jsou výrazně nižší, než u reálného letounu 

Vývoj Metodiky pro Dodatečné Využití Dezorientačního a Letového Simulátoru GYRO IPT II

Letové iluze patří ke skutečným hrozbám pro bezpečnost letu. Zdroj letových iluzí je především ve fyziologii lidského smyslu pro prostorovou orientaci, který evolučně není dimenzován pro takové aktivity, jako je např. létání. Některé nezvládnuté letové iluze mohou vést k prostorové dezorientaci pilota, která může mít za následek leteckou nehodu. Tuto zkušenost je třeba předat zejména novým pilotům, a pokud je to možné, realizovat demonstrace vlivu letových iluzí již v rámci základního pilotního výcviku. Tato oblast výzkumu se zabývá vývojem metodiky pro dodatečné využití dezorientačního demonstrátoru a letového simulátoru GYRO IPT II v rámci základního leteckého výcvik vojenského pilotů v České republice. 

Simulační prostředí ŘLP

Další oblastí výzkumu Katedry letectva je simulační prostředí letového provozu a to především díky stále většímu využívání informačních technologií, například při řešení kapacity letového provozu na leteckých základnách a s ní spojenou pracovní zátěží orgánů Řízení letového provozu. 

Řešení Selekčního Systému Sledování Žádoucích Vloh pro Odbornost ŘLP

Výzkum a experimentální vývoj v oblasti selekčního systému sledování vloh vychází z experimentu realizovaného v rámci disertační práce u katedry na syntetickém výcvikovém zařízení CASS na Univerzitě obrany v Brně a syntetickém výcvikovém zařízení ROSE v ŘLP ČR, s.p.

Kompletní návrh a praktická realizace úloh (včetně hodnocení) pro selekční systém sledování vloh pro odbornost ŘLP je experimentálně vyzkoušen.

V rámci celkového systému hodnocení vloh měla, i na základě předchozího dílčího úkolu, simulace dvě funkce. První je separátní posouzení výkonnosti jedince, jakožto části komplexního selekčního systému. Druhá je, že slouží jako úloha, vzhledem ke které bude vztažena závislost, v případě existence i intenzita závislosti, jednotlivých vloh. Tedy zda a jakou měrou se podílejí sledované žádoucí vlohy na výkonech v simulaci.