Katedra letectva

Výuka

I při vzdělávání leteckých profesionálů je škola hrou 🙂

Katedra letectva zabezpečuje výuku v akreditovaných programech:

  • NOVÝ 3,5 letý bakalářský studijní program Vojenský letový provoz (specializace vojenský pilot a řídící letového provozu)
  • 5-letý magisterský studijní program Vojenské technologie – strojní (specializace letištní technické zabezpečení)
  • 5-letý magisterský studijní program Řízení a použití ozbrojených sil (specializaci důstojník štábů vzdušných sil)
  • 2-letý magisterský studijní program navazující na předchozí bakalářské vzdělání (pouze vojenský, kombinovaný)

Bakalářský studijní program Vojenský letový provoz je 3,5 letý studijní program pro přípravu specializací vojenský pilot a řídící letového provozu. Byl připraven na základě požadavků Ministerstva obrany a Vzdušných sil v reakci na přípravu specialistů pro novou moderní leteckou techniku pro 21. století. V průběhu studia je kladen důraz na odborné profilující předměty a praktický letecký výcvik nebo výcvik u střediska Řízení letového provozu. Nutným předpokladem pro přijetí je:

  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • absolvování lékařských prohlídek v ÚLZ Praha
  • absolvování základního vojenského výcviku ve Vyškově

Magisterský studijní program Vojenské technologie – strojní je souvislý, pětiletý a je základním typem studia pro přípravu důstojníků AČR. Byl připraven na základě požadavků MO ČR a byl akreditován v roce 2013 a následně reakreditován v roce 2018. V prvním roce je výuka studentů společná – všichni si osvojí všeobecný technický základ. Následuje specializační část, v níž budou již studenti připravováni v jednotlivých studijních specializacích.

Výuka v tomto studijním programu probíhá pouze prezenční formou, absolventi získají titul Ing. Studijní program je jednooborový a dělí se na studijní specializace, kde Katedra letectva zabezpečuje jednu z nich a to Letištní technické zabezpečení.

Vojenská forma navazujícího studijního programu je realizována ve 2-letém magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský. Ten lze v současnosti studovat dle požadavku MO ČR pouze kombinovanou formou. Po jeho absolvování získají titul Ing. Uvedený program bude katedrou zabezpečován i nadále, počítá se s jeho další reakreditací.