Katedra letectva

Výuka

I při vzdělávání leteckých profesionálů je škola hrou 🙂

Katedra letectva zabezpečuje výuku v akreditovaných programech:

  • 5-letý magisterský studijní program Vojenské technologie – strojní (pouze prezenční forma)
  • 5-letý magisterský studijní program Řízení a použití ozbrojených sil-pouze pro specializaci Důstojník štábů vzdušných sil
  • 2-letý magisterský studijní program navazující na předchozí bakalářské vzdělání (pouze vojenský, kombinovaný)

Vojenská forma navazujícího studijního programu je realizována ve 2-letém magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský. Ten lze v současnosti studovat dle požadavku MO ČR pouze kombinovanou formou. Po jeho absolvování získají titul Ing. Uvedený program bude katedrou zabezpečován i nadále, počítá se s jeho další reakreditací.

Magisterský studijní program Vojenské technologie – strojní je souvislý, pětiletý a je základním typem studia pro přípravu důstojníků AČR. Byl připraven na základě požadavků MO ČR a byl akreditován v roce 2013 a následně reakreditován v roce 2018. V prvním roce je výuka studentů společná – všichni si osvojí všeobecný technický základ. Následuje specializační část, v níž budou již studenti připravováni v jednotlivých studijních specializacích, pro potřeby Vzdušných sil Armády ČR. Výuka je po celou dobu doplněna bloky praktické výuky a výcviku.

Výuka v tomto studijním programu probíhá pouze prezenční formou, absolventi získají titul Ing. Studijní program je jednooborový a dělí se na studijní specializace. Katedra letectva zabezpečuje 3 z nich:

  • Vojenský pilot
  • Řízení letového provozu
  • Letištní technické zabezpečení

K  zařazení studentů do studijních specializací Vojenský pilot Řízení letového provozu dochází:

  • úspěšným absolvováním přijímacího řízení, nástupem ke studiu a absolvováním dodatečných rozřazovacích testů, podmínkou je úspěšné absolvování lékařské prohlídky v ÚLZ Praha. Více v Úplném znění podmínek přijímacího řízení.
  • u zbývajících studijních specializací podle pravidel zařazování.