Katedra protivzdušné obrany

Historie

Počátky historie Vojenské techn​ické akademie:

Rozkazem prezidenta republiky o organizaci vysokých škol z 15. srpna 1951 a Rozkazem MNO č.48/1951 byla zřízena Vojenská technická akademie

Již 1. října roku 1951 bylo na nově ustavené vysoké vojenské škole zahájeno vyučování. K tomuto datu se váží i počátky Katedry PVO.​ 

Při přípravě a zahájení výuky působili na dělostřelecké fakultě VTA oboru velitelského v rámci katedry pozemního dělostřelectva i učitelé protiletadlového dělostřelectva (PLD).

Počátky historie Katedry protivzdušné obrany: 

Historie katedry začíná v roce 1953 vyčleněním učitelů PLD z katedry pozemního dělostřelectva a zřízením samostatné katedry s názvem Katedra taktiky a střelby PLD se sídlem na dnešní Vídeňské ulici. 

V jejím čele stál zkušený plk.Václav LES. 

V roce 1955 se katedra reorganizuje na dvě samostatné katedry: ­ 

  • Katedru operačního umění a taktiky v čele s plk.Václavem LESEM a ­ 
  • Katedru teorie střelby, kterou vedl pplk. Emil KLIMKO. 

Katedry našly v letech 1954 až 1956 útočiště nejdříve na ulici Barvičově, poté do roku 1958 na ulici Lerchově. 

Vývoj katedry od roku 1961: 

V roce 1958 je VTA přejmenována na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého, obě dosavadní katedry se reorganizují a vytváří se jedna Katedra taktiky a teorie střelby, která se přestěhovala do r.1961 na „Rohlík“ na dnešní Kounicově ulici. V jejím čele byl pplk. POHANKA. 

V roce 1961 končí éra klasického PLD a vzniká Katedra bojového a operačního použití pozemních prostředků PVO, v budově dřívější právnické fakulty Masarykovy univerzity na ulici Veveří 70. 

Do čela katedry byl postaven mjr. František KANTOR, CSc., od roku 1970 do roku 1972 plk. Ing. Jiří KRAMÁŘ, CSc. z funkce zástupce a do roku 1974 vedl katedru pplk. Ing. Josef POPELKA, CSc. 

Vývoj katedry od roku 1974: 

Od roku 1974 dochází k přezbrojování PVO pozemního vojska novou bojovou technikou a z původní katedry bojového a operačního použití pozemních prostředků PVO vznikají dnem 1.9.1974 nově: ­ 

  • Katedra operačního umění a taktiky PVOS, K 32 a ­
  • Katedra operačního umění, taktiky a výzbroje PVO PV, K 8.

Katedru operačního umění a taktiky PVOS vede od konce roku 1974 plk.gšt.Ing. Bohuš KONEČNÝ, po jeho odchodu do důchodu v roce 1981 pak z pověření pplk. Ing. Václav LHOTSKÝ, CSc. 

 Katedru operačního umění, taktiky a výzbroje PVO pozemního vojska, vede plk. doc. Ing. František KANTOR, CSc., od roku 1976 plk. Ing. Ĺudovít ČERNÝ a po jeho odchodu plk. Ing. Vladimír HORÁK . 

Pokračování vývoje katedry od roku 1990: 

V roce 1990 integrace hlavních prvků PLRV v systému PVO České republiky vedla k opětovnému spojení obou kateder a vzniká Katedra operačního umění, taktiky a výzbroje PVO, K 108 pod vedením pplk. doc. Ing. Josefa ŠILLERA, CSc.v zastoupení, nově dislokovaná na Tučkově 23/A 

Od 1.června 1991 převzal vedení této katedry plk. Ing. Karel URBÁNEK,. 

V roce 1994 v souvislosti se vznikem fakulty letectva a PVO byla původní katedra nové fakultě podřízena a přejmenována na katedru s názvem Katedra protivzdušné obrany, K­318. 

Dnem 1.7.2002 převzal nově vedení katedry ustanovením do funkce plk. doc. Ing. Vojtěch MÁJEK, CSc. 

Vývoj katedry od roku 2003: 

​K 1.9.2003 vzniká Rozkazem MO č. 34 z 8. srpna 2003 Fakulta vojenských technologií VA v Brně. 

V nové organizační struktuře katedra působí stále jako Katedra PVO, (K­ 318) a vedoucím katedry je nadále plk. Doc. Ing. Vojtěch MÁJEK, CSc. 

K 1.9.2004 vzniká Rozkazem MO Univerzita obrany v Brně, katedra je „přečíslována“ na Katedru PVO (K­258) a bez personálních změn plní dál své úkoly. 

Od 1.9.2005 je Katedra PVO sloučena s Katedrou kybernetiky a vojenské robotiky a částí Katedry raketové techniky a přejmenována na Katedru systémů PVO (K­208). Vedoucím katedry je ustanoven plk. Doc. Ing. Vojtěch MÁJEK, CSc. 

K 1.6.2008 převzal vedení katedry plk. Ing. Miroslav KRÁTKÝ, Ph.D. 

K 1.6.2012 převzal vedení katedry plk. doc. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEK 

Stav katedry od roku 2012: 

K 1.4.2015 byl vedoucí katedry plk. doc. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEK ustanoven na funkci prorektora pro vědeckou a expertní činnost. 

K 1.4.2015 byl pověřen vedením katedry pplk. Ing. Ja​n FARLÍK, Ph.D. 

Katedra je rozmístěna v objektu Tučkova 23A ­ 2. a 3.podlaží a v objektu kasáren Šumavská budova 3 ­ 3.podlaží a budova 1 ­ v 1. a ve 2.podlaží.

K 1.9.2018 došlo k transformaci katedry na Katedru protivzdušné obrany (K-208) se skupinou protivzdušné obrany. Vedoucím katedry zůstavá plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEK (prorektor pro vědeckou a expertní činnost) a pověřen vedením katedry byl pplk. Ing. Ja​n FARLÍK, Ph.D. 

K 1.10.2020 byl jmenován vedoucím katedry plk. gšt. doc. Ing. Jan FARLÍK, Ph.D., který zároveň vykonává funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj FVT, z pověření katedru vede mjr. Ing. Josef ČASAR, Ph.D.