Katedra protivzdušné obrany

Věda

Vědecká a výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil s důrazem na pozemní protivzdušnou obranu. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky pozemní PVO a v oblasti modelování a simulací procesů PVO.

Aktuálně řešené projekty

PVO 21 – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb (2022 – 2024)

AIROPS – Vedení operací ve vzdušném prostoru (2021-2025)

C-UAS – Counter Unmanned Aerial System, PESCO (2021 – 2030)

 

Významné výsledky z minulosti katedry

Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti
„PROKVES“ (PRO Kateder Vojenských Elektrotechnických Systémů)

Řešený projekt byl orientován na výzkum v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Práce a výsledky budou směřovány k zabezpečení dalšího rozvoje schopností AČR jak v oblasti sběru informací, jejich analýzy a distribuce v reálném čase, tak i v oblasti integrované architektury senzorů a prostředků působení. Výzkum bude zaměřen zejména na vlastní systémy schopné působit na prostředky protivníka tak, aby bylo dosaženo požadovaných účinků jejich eliminace, včetně neletálních.

Řešení specifických problémů PVO se zaměřením na podporu výuky, výzkumu a experimentální činnosti studentů

Výzkumná činnost byla prováděna v oblastech několikaletého směřování pedagogické, výzkumné a experimentální činnosti katedry, a to zejména v oblastech:

  • kybernetických systémů uplatnitelných pro potřeby armády České republiky;
  • simulačních technologií pro tvorbu kybernetických systémů podporujících rozhodování velitelů prvků vzdušných sil;
  • prostředků počítačové podpory bojového velení a řízení jednotkám a útvarům PVO;
  • nových technologií při ochraně a obraně vojenských a civilních objektů;
  • technické podpory výuky předmětů stávajících a nových studijních programů katedry/fakulty (Dynamika řízení letu raket, Mechatronické systémy/Mechatronika a Operační a bojové použití vojska pozemní PVO).

Ostatní  projekty z minulosti katedry protivzdušné obrany

Katedra protivzdušné obrany dosáhla v průběhu své dlouholeté existence celé řady úspěšných a vynikajících výsledků při řešení různorodých vědeckých úkolů v oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vojsk vzdušných sil. Mezi nejvýznamnější vědecké úkoly patřily projekty Inteligentní systém podpory velení (ISPOVEL) – návrh automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti vzdušných sil a System of hybrid access reconassaince and control (SHARC) – návrh automatizovaného systému řízení bojové činnosti palebné jednotky PVO, který byl dopracován až do funkčního vzoru a ověřen na taktickém cvičení ve výcvikovém prostoru Doupov. Dále katedra zpracovala investiční studie v rozsahu operačního, systémového a technického náhledu na architekturu Deployable Squadron Operations Centre (DSQOC) – automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti letky taktického letectva v poli,  Squadron Operations Centre (SQOC) – automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti letky taktického letectva a Surface to Air Missile Operations Centre (SAMOC) – automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti protiletadlové raketové brigády.

Vědecká činnost katedry

Členové Katedry protivzdušné obrany jsou vedle bohaté publikační aktivity také pravidelnými účastníky vědeckých a odborných konferencí a seminářů nejen v České republice, ale i na Slovensku, ve Francii a dalších státech NATO. Katedra od roku 2000 každoročně pořádá konference PVO zaměřené na aktuální témata sil protivzdušné obrany, kterých se pravidelně účastní nejen vojenští odborníci z AČR, struktur NATO i ostatních armád NATO, ale i civilní specialisté z tuzemských a významných zahraničních firem ze států NATO.