Katedra protivzdušné obrany

Výuka

Katedra protivzdušné obrany nabízí tyto studijní programy:

Prezenční forma

Katedra dále zabezpečuje výuku pro:

  • Studium v kurzech celoživotního vzdělávání.
  • Studium v krátkodobých účelových kurzech

Informace o vojenské a civilní formě naleznete na stránkách fakulty, stejně tak i informace o prezenční a kombinované formě.


Obecně o studiu

Odborná část studia se opírá o použití výpočetní techniky pro řízení bojové činnosti radiolokační techniky ke sledování objektů ve vzdušném prostoru a řízení bojové činnosti protiletadlové raketové techniky i protiletadlových hlavňových zbraní. Multidisciplinární charakter studia, vyváženost teoretické přípravy a získaná úroveň znalostí vytvářejí předpoklady pro uplatnění našich absolventů v širokém spektru velitelsko-technických a technických funkcí zejména u jednotek a útvarů Vzdušných sil AČR.

 

Absolventi po ukončení služebního poměru mají vysokou šanci najít uplatnění v civilních oborech:

  • Správa a provoz podnikových systémů řízení
  • Provoz kybernetických zařízení
  • Správa a provoz počítačových sítí
  • Údržba a opravy elektronických systému

Vzhledem ke zkušenostem z řídící a organizátorské práce i jazykovým znalostem je jejich šance najít uplatnění jak ve státním tak i soukromém sektoru velmi vysoká Pro studium je vyžadovaná znalost anglického jazyka, která je v průběhu studia prohlubována na úroveň potřebnou pro výkon funkcí v rámci AČR i NATO. Obor svojí specifikou je vhodný i pro dívky.​

​Uvedený studijní obor je interdisciplinárním vojenským a technickým oborem, jehož základ je tvořen následujícími oblastmi:

  • Technologie protiletadlových systémů;  
  • Bojové použití protivzdušné obrany ;
  • Technologie systémů velení a řízení PVO ;
  • Aplikované vojenské technologie;