Katedra strojírenství

Vědecké úkoly řešené v současnosti na katedře

Vědecké úkoly řešené na katedře v roce 2016 

Specifický výzkum  „Povrchové technologie v aplikacích speciální techniky​“

​Odpovědný řešitel:                          ​prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.

Odpovědný řešitel dílčí části:         studenti doktorských a magisterských studijních programů​

Stupeň utajení:                                neutajován​

Doba řešení projektu:                     1.1. 2016   až   31.12. 2017

Anotace projektu:

Projekt specifického výzkumu je řešen v oblastech:

 • ​​​Plazmová nitridace strojních součástí;
 • Duplexní povlaky pro použití ve speciální technice;
 • Nerovnovážné procesy u hnacích médií plynových zbraní.

​Projekt specifického výzkumu je svým obsahem zaměřen na tyto hlavní činnosti studentů doktorských a magisterských studijních programů:

 • Zpracování doktorských prací, prací ke státní doktorské zkoušce a diplomových prací.
 • Nákup majetku a služeb pro zabezpečení experimentálních prací studentů.
 • Zajistit podíl studentů na rea​lizaci a vyhodnocení experimentů při řešení disertačních a diplomových prací.
 • Zpracování příspěvků a prezentace výsledků na konferencích a publikace v časopisech, zajistit prostředky na cestovné a náklady na publikování.

Projekt pro rozvoj pracoviště  „Rozvoj technologií o oblasti konstrukce zbraní, střeliva, přístrojového vybavení výzbroje, materiálového inženýrství a vojenské infrastruktury​“

Spoluřešitel:                                     Katedra strojírenství

Odpovědný řešitel dílčí části:          prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.

Stupeň utajení:                                neutajován​

Doba řešení projektu:                     1.1. 2016   až   31.12. 2020

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na poskytnutí teoretické, materiální a finanční podpory určené pro rozvoj vědních disciplin, které jsou základem výuky a výzkumu na Katedře strojírenství, FVT, UO v Brně ve vědních  oblastech vývoje moderních materiálů, strojírenských technologií, mechaniky, termo -hydromechaniky a počítačového modelování. ​

Projekt TA ČR, program ALFA 4 „Zubová čerpadla nové generace“

Pracoviště:                     Katedra strojírenství

Odpovědný řešitel:         prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc.

Stupeň utajení:               neutajován​

Doba řešení projektu:    07/2014   do   12/2017​​

Anotace projektu:

Cílem řešení projektu je výzkum možností použití nových materiálů, povrchových úprav a progresivních technologií, ověření jejich aplikovatelnosti pro průmyslové použití v oblasti hydrauliky, konstrukce zubových čerpadel a dále implementace poznatků výzkumu do nových konkurenceschopných konstrukčních řešení výrobkových řad zubových čerpadel, sekundárně též využití poznatků v dalších high-tech oborech (přenos a implementace poznatků v leteckém průmyslu). Řešený projekt je primárně orientován na segment výroby hydraulických čerpadel/motorů šetrných k životnímu prostředí, snižování energetické náročnosti a zvyšování poměru užitné hodnoty k ceně.​​

 

Vědecké úkoly řešené na katedře v roce 2015 

 

Projekt pro rozvoj pracoviště  „Podpora výuky a vědy v oblasti strojírenství“

Pracoviště:                     Katedra strojírenství

Odpovědný řešitel:         prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.

Stupeň utajení:               neutajován​

Doba řešení projektu:    1.1. 2011   až   31.12. 2015

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na poskytnutí teoretické, materiální a finanční podpory určené pro rozvoj vědních disciplin, které jsou základem výuky a výzkumu na Katedře strojírenství, FVT, UO v Brně ve vědních  oblastech vývoje moderních materiálů, strojírenských technologií, mechaniky, termo -hydromechaniky a počítačového modelování. 

Spoluřešitelé:  prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. 

                         prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.

                         doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. 

                         doc. Ing. Miroslav Pospíchal, CSc. 

                         plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.

                         Ing. Hana Konečná, Ph.D.

                         Ing. Renata Dvořáková, CSc.

                         mjr. Ing. David Kusmič, Ph.D.

                         mjr. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D.

                         kpt. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.

 

Projekt TA ČR, program ALFA 4 „Zubová čerpadla nové generace“

Pracoviště:                     Katedra strojírenství

Odpovědný řešitel:         prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc.

Stupeň utajení:               neutajován​

Doba řešení projektu:    07/2014   do   12/2017​

Anotace projektu:

Cílem řešení projektu je výzkum možností použití nových materiálů, povrchových úprav a progresivních technologií, ověření jejich aplikovatelnosti pro průmyslové použití v oblasti hydrauliky, konstrukce zubových čerpadel a dále implementace poznatků výzkumu do nových konkurenceschopných konstrukčních řešení výrobkových řad zubových čerpadel, sekundárně též využití poznatků v dalších high-tech oborech (přenos a implementace poznatků v leteckém průmyslu). Řešený projekt je primárně orientován na segment výroby hydraulických čerpadel/motorů šetrných k životnímu prostředí, snižování energetické náročnosti a zvyšování poměru užitné hodnoty k ceně.​

 

Projekt TA ČR, program DELTA „Výzkum možností simulace zpětného rázu u ručních palných zbraní​“

Hlavní příjemce:             VR GROUP, a.s.  

Řešitel:                            Ing. Radim Gryc

Výzkumná organizace:Ministerstvo obrany, Univerzita obrany.  

Řešitel:                            prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.

Zahraniční uchazeč:        Le Quy Don Technical University, Vietnam. 

Řešitel:                            doc. Quang Huy Mai Ph.D.​

Doba řešení projektu:    2015   do   2017​

Anotace projektu:

Cílem projektu je výzkum možností simulace zpětného rázu u ručních palných zbraní a vývoj mechanicko-pneumatického systému simulujícího tyto impulsně silové účinky. Systém by měl být adaptabilní, schopný implementace do různých zbraní. Variabilita systému z hlediska rozměrů, pracovních tlaků a hmotnosti částí má umožnit aplikaci systému pro různé ráže.

Řešený systém má být schopen kvalitativně věrnější simulace zpětného rázu a napojení na vyšší systém řízení simulované střelby. Dále bude řešena komunikační a iniciační vazba na výcvikový laserový zářič zbraně realizující simulovaný výstřel a možnost začlenění do nadřízeného systému virtuální střelnice.

Spoluřešitelé z Univerzity obrany:  

                         prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.  K-216

                         pplk. Ing. Roman Vítek, Ph.D.    K-201

Projekt Specifického výzkumu „Využití moderních materiálů a technologií ve speciální technice​“

Pracoviště:                     Katedra strojírenství

Odpovědný řešitel:         prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.​

Stupeň utajení:               neutajován​

Doba řešení projektu:    2015

Anotace projektu:

Cílem řešení projektu je výzkum možností použití nových materiálů, povrchových úprav a progresivních technologií, ověření jejich aplikovatelnosti pro průmyslové použití v oblasti hydrauliky, konstrukce zubových čerpadel a dále implementace poznatků výzkumu do nových konkurenceschopných konstrukčních řešení výrobkových řad zubových čerpadel, sekundárně též využití poznatků v dalších high-tech oborech (přenos a implementace poznatků v leteckém průmyslu). Řešený projekt je primárně orientován na segment výroby hydraulických čerpadel/motorů šetrných k životnímu prostředí, snižování energetické náročnosti a zvyšování poměru užitné hodnoty k ceně.​

Spoluřešitelé:  prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. 

                         doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. 

                         doc. Ing. Miroslav Pospíchal, CSc. 

Zapojení studenti doktorských studijních programů:

1. ročník – studenti DSP – 2014 – 2017 

       Prezenční studium                                                              Kombinované studium​

         Ing. Tomáš Lukáč                                                                   por. Ing. Ondřej Šmída

         Ing. Ondrej Pilch

         Ing. Pavol Ondruška 

         Ing. František Sňahničan

         Ing. Doan van Thanh

2. ročník – studenti DSP – 2013 – 2016 

       Kombinované studium 

         Ing. Radek Řídký 

         Ing. Marcel Horňáček 

3. ročník – Studenti DSP – 2012 – 2015  

       Prezenční studium                                                                Kombinované studium 

 npor. Ing. David Dobrocký                                                       npor. Ing. Ondřej Klanica

                                                                                                       por. Ing.  Miroslav Bednařík

Charakter úkolu:    

 • Zpracování analytických částí doktorských prací a prací ke státní doktorské zkoušce u studentů prezenčního doktorského studia.  
 • Podíl studentů doktorských studijních programů na řešení výzkumného záměru FVT „Výzkum a vývoj moderních materiálů a technologií pro aplikace ve vojenské technice“.
 • Zpracování příspěvků na konference a semináře studenty doktorských studijních programů katedry.

Tyto činnosti jsou zejména u zpracovávaných disertačních pracích provázány na řešení výzkumného záměru a přispívají k integrovanému řešení problémů výzkumu na K 216.

Vymezení předmětu výzkumné činnosti a cíle řešení:

Projekt specifického výzkumu na K 216 bude řešen jednotlivými studenty v těchto oblastech:  

 • Aplikace duplexních technologií (odpovědnost za oblast prof. Kadlec).
 • Plazmová nitridace dutin (odpovědnost za oblast prof. Hrubý).
 • Únava materiálů součástí speciální techniky (odpovědnost za oblast doc. Pospíchal)
 • Systémy jakosti a textura povrchu moderních technologií (odpovědnost za oblast doc. Svoboda).

Tyto oblasti se vzájemně doplňují, podporují a přispívají k integrovanému řešení problémů výzkumu v rámci disertačních prací studentů K 216.

Předpokládané výsledky řešení: 

Předpokládaným výsledkem řešení projektu bude zpracování:

 • 2 prací ke státním doktorským zkouškám, 
 • 2 disertačních prací – za podmínky dokončení experimentů, 
 • dílčích částí doktorských disertačních prací, 
 • vypracování příspěvků do sborníků konferencí, 
 • závěrečné výzkumné zprávy projektu, případně další aktivity spojené s vědeckou činností studentů pod garancí Katedry strojírenství.