Katedra strojírenství

Laboratoře katedry strojírenství

 1. Laboratoř přípravy vzorků

Laboratoř je určena pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost. Laboratoř je zaměřena na přípravu metalografických vzorků a vzorků pro elektronovou mikroskopii. V laboratoři je oddělený prostor pro chemické experimenty v digestoři.
 

Vybavení laboratoře:

 • Dělící pila Leco Viper
 • Přesná metalografická rozbrušovací pila Leco MSX205
 • Automatická bruska a leštička Leco PX500
 • Bruska a leštička Struers Laboforce – 100
 • Zalisovací přístroj Struers Citopress – 15
 • Digestoř
V laboratoři je oddělený prostor pro chemické experimenty.
 2. Metalografická laboratoř 
 
Laboratoř je určena pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia a vědecko-výzkumnou činnost studentů doktorského studijního programu. Provádí se zde hodnocení mikrostruktury kovových a nekovových materiálů. V laboratoři se provádí hodnocení mikrostruktury kovových materiálů. K tomuto účelu je laboratoř vybavena školními světelnými metalografickými mikroskopy.
 Část laboratoře určená pro výzkum je vybavena zařízením pro obrazovou analýzu a zařízením pro hodnocení mikrotvrdosti materiálů.
Vybavení laboratoře:
 • Světelný metalografický mikroskop Olympus GX 51
 • Makroskopický přístroj OlympusSZX 9
 • Mikrotvrdoměr  Leco M 400
 • Světelný metalografický mikroskop Olympus GX 51 je určen k obrazové analýze zkoumané struktury materiálu. Umožňuje 1500 násobné zvětšení zkoumané struktury.
 • Makroskopický přístroj OlympusSZX 9 je určen ke zkoumání lomových ploch. Umožňuje pořizování velmi kvalitních digitálních fotografií s vysokou hloubkou ostrosti. Umožňuje 112 násobné zvětšení zkoumané struktury vzorku materiálu.
 • Mikrotvrdoměr  Leco M 400je poloautomatický mikrotvrdoměr s možnou silou vtisku  do 1 kg (HV 1)

 3. Analytická laboratoř 

Analytická laboratoř je vybavená špičkovou diagnostickou technikou pro provádění hodnocení chemického složení materiálů metodami GDOES a EDS. Je vybavena i technikou pro hodnocení struktury materiálů a pro hodnocení morfologie a struktury povrchu materiálů, vrstev a povlaků. Je určena především pro vědeckovýzkumnou činnost a pro experimentální činnost studentů doktorských studijních programů.

Vybavení laboratoře:

 • Spektrometr BAS TASMAN Q 4
 • Skenovací elektronový mikroskop TESCAN Mira 4
 • Experimentální analyzátor GDOES Leco 500
 • Experimentální analyzátor GDOES Leco SA 2000
 • Vakuová sušička
 • Spektrometr BAS TASMAN Q 4 umožňuje měření chemického složení materiálu z objemu a zjišťování druhu a typu materiálu na základě porovnání s kalibry ocelí, hliníků, hořčíkových slitin a kovových slitin.
 • Rastrovací elektronový mikroskop REM Tescan VEGAPomocí tohoto přístroje lze provádět analýzu chemického složení materiálu metodou Linescan a umožňuje získávat mapu prvků.
 • Experimentální analyzátor GDOES Leco 500A umožňuje provádět analýzu chemického složení z objemu materiálu.
 • Experimentální analyzátor GDOES Leco SA 2000 umožňuje provádět analýzu chemického složení z objemu materiálu. Provádíme zde i analýzu koncentrace prvků (koncentrační profily) do hloubky materiálu maximálně do 80 μm. 

4. Laboratoř plazmové nitridace 

Laboratoř plazmové nitridace je určena pro výuku i vědecko-výzkumnou činnost. V laboratoři jsou prováděny experimenty v oboru tepelného zpracování ocelí a neželezných slitin. Zařízení PN 60/60 je využíváno pro  výzkum technologie plazmové nitridace. Zařízení je schopno pojmout materiál o průměru až 1200 mm.

 

Vybavení laboratoře:

 • Zařízení pro plazmovou nitridaci Rűbig PN 60/60
 • Pec pro tepelné zpracování v ochranné atmosféře
 • Pec pro tepelné zpracování do teplot 1100 °C 

5. Laboratoř mikroanalýzy povrchu

Laboratoř měření mikrostruktur a mikrotvrdosti je určena pro výzkum mikrostruktur materiálu a výuku předmětů materiálového zaměření. Tato laboratoř je vybavena moderními mikroskopy a mikrotvrdoměrem, pomocí kterých lze získat relevantní a validní informace o stavu konkrétních povrchů nebo příčných výbrusů vrstev či povlaků.
Vybavení laboratoře:
 • Invertovaný světelný metalografický mikroskop Olympus GX 51
 • Optodigitální metalografický mikroskop Olympus DSX 100
 • Invertovaný optodigitální metalografický mikroskop Olympus DSX 500 
 • Laserový konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3000 
 • Automatizovaný mikrotvrdoměr Leco LM 247
 • Instrumentovaný tvrdoměr LV 800 AT
Popis funkce vybavení laboratoře:
 • Invertovaný metalografický mikroskop Olympus GX 51 je určen k obrazové analýze zkoumané struktury; maximální zvětšení 1500x; je vybaven automatickým posuvem; software umožňuje analyzovat čistotu kovových materiálů.
 • Optodigitální metalografický mikroskop Olympus DSX 100 je určen k pozorování lomových ploch a makrostruktury; vybaven funkcí „volného úhlu“, což umožňuje efektivní pozorování lomových ploch při zvětšeních 16 – 30x. 
 • Invertovaný optodigitální metalografický mikroskop Olympus DSX 500 je určen pozorování struktur a mikroskopických veličin; vybaven 5-ti zobrazovacími módy pro efektivní pozorování struktur; dosahuje maximálního zvětšení 12000x.
 • Laserový konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3000 je vybavem antivibračním stolem; umožnuje pozorování ve 3 módech; vybaven automatickým posuvem; maximální zvětšení 15000x; umožňuje skládání 3D obrazu s využitím konfokálního laserového módu.
 • Automatizovaný mikrotvrdoměr Leco LM 247 je automatický mikrotvrdoměr sloužící k hodnocení mikrotvrdosti vrstev a povlaků; vybaven objektivy umožňujícími zvětšení od 2.5 – 100x a indentory typu Vickers a Knoop; rozsah zatížení od 0.001 – 1 kg; možnost vytváření vlastních automatizovaných měřících programů.
 • Instrumentovaný tvrdoměr LV 800 AT je určen k měření tvrdostí povrchů od 0.3 – 30 HV; umožňuje automatický přepočet tvrdostí v jednotkách HV, HB i HRC.  

6. Laboratoř korozních zkoušek

Laboratoř korozních zkoušek je určena pro výuku předmětu koroze a ukládání vojenské techniky, nauky o materiálu a pro řešení výzkumných projektů. Tato laboratoř je vybavena moderními korozními komorami, na kterých si studenti mohou ověřit poznatky získané na přednáškách a realizovat experimentální práce v rámci zpracování diplomových a disertačních prací.

Vybavení laboratoře:

 • NSS – korozní komora VLM GmbH – SAL 400S
 • Kondenzační komora KB300 CONSTANZO
 • Destilační přístroj- DP 4 RZ-T
 • NSS – korozní komora VLM GmbH – SAL 400S  je určena k testování korozní odolnosti kovových materiálů a povrchových úprav korozní zkouškou solnou mlhou (NSS) dle: DIN 50021 SS, ASTM B 117-73, ISO 9227 a dalších metod a kondensačním testům o objemu komory 400 litrů. Korozní komora je vybavena nádrží na 130 litrů solného roztoku s manuálním řízením.
 • Kondenzační komora KB300 CONSTANZO je určena k testování korozní odolnosti kovových materiálů a povrchových úprav kondensačními testy dle DIN 50017, ČSN EN ISO 6270-2 s možností rozšíření i  SO2. Korozní komora disponuje pracovním objemem cca 300 l, celoplošným topením pod celoskleněným dnem s max. teplotou 50°C, řídící systém umožňuje automatické provádění cyklických kondenzačních zkoušek s možností nastavení až týdenních cyklických testů pomocí programátoru.
 • Destilační přístroj- DP 4 RZ-T slouží k výrobě destilované vody ke kondenzačním zkouškám a k výrobě solného roztoku k provedení korozních zkoušek solnou mlhou (NSS).

7. Laboratoř topografie povrchu

Laboratoř je určena pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost, slouží ke sledování, vyhodnocování a dokumentaci drsnosti a topografie povrchu. Je špičkovou laboratoří na mezinárodní úrovni vybavenou přístroji na měření 2D drsnosti povrchu, 3D topografie povrchu a přístroji na kontrolu geometrických vlastností výrobků a součástí.

Vybavení laboratoře:

 

 • Měřící mikroskop Olympus MVX 10 s měřícím softwarem OCS M100
 • TalySurf CLI 1000 – 3D profilometr s konfokálním a dotykovým indukčním snímačem
 • Surtronic 25 – 2D profilometr s dotykovým indukčním snímačem
 • Talysurf CCI Lite – 3D koherenční korelační profilometrTR 131C – kruhoměr
 • Multifunkční měřící stroj WERTH SCOPECHECK 200/Z 3D CNC

Popis vybavení laboratoře:

 • Přístroj Surtronic 25 umožňuje měření 2D drsnosti povrchu dotykovými indukčními snímači relativní metodou.
 • Přístroj TalySurf CLI 1000 je využíván pro měření 2D i 3D topografie povrchu pomocí dotykového indukčního a bezdotykového konfokálního snímače.
 • Přístroj TalySurf CCI Lite je 3D profilometr na principu koherenčního korelačního interferometru s vysokým rozlišením umožňujícím měřit jemné povrchy.
 • WERTH SCOPECHECK 200/Z 3D CNC je souřadnicový měřící stroj multisenzorové koncepce umožňující komplexní kontrolu a měření geometrických parametrů a jejich úchylek u součástí a výrobků dotykovým a bezdotykovým skenováním povrchu.
 • Kruhoměr TR 131C dovoluje měřit úchylky kruhovitosti případně válcovitosti a přímosti. Optický bezdotykový měřící mikroskop Olympus MVX 10 slouží pro měření délek, úhlů a tvarů součástí s rozlišením na úrovni 1πm.
 • Optický bezdotykový měřící mikroskop Olympus MVX 10 dovoluje měřit veškeré geometrické tvary součástí s velmi vysokou přesností. 

8. Laboratoř defektoskopie

Laboratoř defektoskopie je špičkovou laboratoří na mezinárodní úrovni vybavená přístroji firmy Olympus s. r. o., které dovolují analýzu defektů a poruch v kovových materiálech bez nutnosti destrukce zkoumaného objektu.

Laboratoř je vybavena:
 • Ruční rentgenový spektrometr DELTA
 • Ultrazvukový tloušťkoměr Olympus 35 DLD
 • Magnetický strukturální analyzátor Rollscan200-1
 • Tribometr Bruker
 • Ultrazvukový přístroj OmniscanMX
 • Ultrazvukový defektoskop
 • Epoch XT
 • Průmyslovým videoskop IPLEX FX
 • Ruční rentgenový spektrometr DELTA umožňuje provádět analýzu všech druhů materiálů. Je vybaven databází kovových materiálů a proto může okamžitě automaticky stanovit o jaký kov se jedná. 
 • Ultrazvukový tloušťkoměr Olympus 35 DL slouží k přesnému stanovení tloušťky materiálu.
 • Nortec 500D pracuje na principu zjišťování výřivých proudů a slouží k rychlé kontrole složení materiálu. Identifikace materiálu probíhá na základě výsledku analýzy složení charakteristického pro určitý druh a typ materiálu. S tímto přístrojem je prováděna také kontrola změny struktury materiálu. Přístroj je používán i pro detekci trhlin nebo kontroly struktury součástí.
 • Magnetický strukturální analyzátor Rollscan 200-1 je vhodný zejména pro měření napětí v povrchu materiálů.
 • Tribometr BRUKER UMT 3 Tribolab je používán k měření parametrů povrchu materiálů a vrstev a měření koeficientu tření na povrchu materiálu v rozmezí teplot od 20 °C do 350°C.
 • Ultrazvukový přístroOmniscan MX slučuje výhody funkce klasického ultrazvuku a metody zkoumání Phased Array. Pracuje na principu zjišťování magnetického pole. Je vhodný pro zjišťování vnitřních skrytých vad materiálů.
 • Klasický ultrazvukový defektoskop Epoch XT je vhodný pro běžná měření. Dobrý příklad využití je kontrola čistoty a neporušenosti maker svarů.
 • Mimo přístrojů pro defektoskopické zkoušky je laboratoř vybavena průmyslovývideoskopem řady IPLEX FX pro vizuální kontrolu dutin a jiných špatně přístupných oblastí na součástech a zařízeních. 
 
10. Laboratoř mechanických veličin
  

Laboratoř měření mechanických veličin je využívána především pro vědecko-výzkumnou činnost, pro řešení výzkumného záměru katedry a pro řešení projektů GA ČR a MPO. 

 

Vybavení laboratoře:

 

 • Instrumentované kladivo Zwick Roel pendulum
 • ístroj pro únavové zkoušky InstroR.R. Moore L 2568
 • Zařízení pro tahové zkoušky Zwick/Roell Z 100
 • Instrumentovaný tvrdoměr ZHU 2,5 Zwick/Roell

Správce webu: Jiří Procházka