Katedra strojírenství

Výuka

Akademičtí pracovníci katedry zabezpečují výuku řady  předmětů všeobecného základu pro studenty bakalářského i magisterského studia a oborových předmětů  navazujícího magisterského studia a doktorského studia. 

Výuka ve prospěch programu:
  • Technologie pro obranu a bezpečnost – bakalářský studijní program
  • Technologie pro obranu a bezpečnost – magisterská nástavba
  • Vojenské technologie – magisterský souvislý studijní program
  • Vojenské technologie – strojní – magisterský souvislý studijní program