Katedra bojových a speciálních vozidel

Historie

Historie Katedry se traduje od samého počátku vzniku vojenského vysokého školství v Brně. 1. října roku 1951 na základě rozkazu prezidenta republiky vznikla Vojenská technická akademie v Brně, která měla sedm fakult, mezi nimi i fakultu tankovou.  Obsah výuky současné Katedry bojových a speciálních vozidel v té době zabezpečovaly čtyři katedry : 

 • K 21 – tanků a samohybných děl (Náčelník katedry: ing.pplk.Beneš; od 1954 ing.pplk.Kudrna);
 • K 22 – teorie a konstrukce aut, obrněných aut a transportérů (Náčelník katedry: ing.plk.Hlaváček; od 1953 ing.plk.Procházka);
 • K 23 – exploatace, dílenské služby a oprav (Náčelník katedry: ing.plk.Zaremba);
 • K 25 – teorie a konstrukce tankových a automobilních motorů (Náčelník katedry: prof.ing.Kožoušek, od 1953 ing.pplk.Borecký).
Budova Tankové fakulty na rohu ulic Údolní a Úvoz v Brně
V únoru roku 1954 byla  přejmenována Vojenská technická akademie na Vojenskou technickou akademii Antonína Zápotockého v Brně. Její součástí byla i nadále Tanková fakulta. V roce 1955 byla dosavadní Katedra exploatace rozdělena na tři katedry. Ostatní katedry byly přejmenovány. Obsah výuky současné Katedry bojových a speciálních vozidel v této době zabezpečovalo šest kateder :
 • Katedra tanků a samohybných děl (Náčelník katedry: ing. pplk. Kudrna);
 • Katedra automobilů a traktorů (Náčelník katedry: ing. plk. Procházka);
 • Katedra exploatace tanků a samohybných děl (Náčelník katedry: ing. pplk. Sochurek);
 • Katedra výroby a oprav tanků a samohybných děl (Náčelník katedry: ing. pplk. Hájek);
 • Katedra výroby, oprav a exploatace automobilů a traktorů (Náčelník katedry: ing. mjr. Svoboda);
 • Katedra spalovacích motorů (Náčelník katedry: ing. pplk. Borecký).
V červnu 1958 byla sloučením Vojenské technické akademie v Brně a Vojenské akademie Klementa Gottwalda v Praze vytvořena Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně.  Proběhla reorganizace – byly zrušeny dosavadní fakulty a jejich katedry. Byly zřízeny tři nové fakulty. Jednou z nich byla i Fakulta zbrojní, jejíž součástí byly dvě nové katedry. Katedra tanků a Katedra automobilů. Obsah výuky současné Katedry bojových a speciálních vozidel tedy zabezpečovaly dvě katedry :
 • Katedra tanků (Náčelník katedry: ing. pplk. Hájek);
 • Katedra automobilů (Náčelník katedry: ing. plk. Procházka).
Obě katedry byly přemístěny do objektů kasáren na ulici Šumavská. 
Kasárna na ulici Šumavská v Brně
Další změna nastala v červenci 1962 kdy byla Fakulta zbrojní zrušena a byla vytvořena Fakulta velitelsko-inženýrská, pod kterou přechází i Katedra tanků a automobilů, která vznikla sloučením předcházejících dvou kateder; (Náčelník katedry: ing. pplk. Hájek, CSc.)
 
V červnu 1967 vznikla v rámci nové reorganizace Fakulta inženýrská pozemních vojsk, pod kterou byla začleněna i Katedra tanků a automobilů; (Náčelník katedry: plk. Ing. Jan Kudrna, CSc. – do roku 1976 ; pplk. doc. Ing. Josef Hruška – 1976 – 1983 ; plk. doc. Ing. Gustav Šafr, CSc. – od roku 1983). Katedra byla i nadále umístěna do objektů kasáren na ulici Šumavská a byla rozšířena o skupinu vozidlových motorů (od r.1974 do 1978), která byla dislokována na „Staré technice“ (současné sídlo Stavební fakulty VUT v Brně na ulici Veveří), kde bylo i velení fakulty.
 
K 1.září 1986  dochází k rozdělení Katedry tanků a automobilů na dvě : Katedru tanků a Katedru automobilů. Obě katedry byly opět dislokovány v kasárnách na ulici Šumavská.
 • Katedra tanků (Náčelník katedry: plk. prof. Ing. Gustav Šafr, CSc.)
 • Katedra automobilů (Náčelník katedry: plk. doc. Ing. Oldřich Časný, CSc – do roku 1990 ; plk. prof. Ing. František Obermann, CSc. – od roku 1990)
 Od 1. května 1990 byl upraven název školy na Vojenskou akademii v Brně. Jejím prvním rektorem byl zvolen plk. prof. Ing. František OBERMANN, CSc. V roce 1994 je změněn název fakulty na Vojenskotechnickou – druhů vojsk.
 
Od 1. září 1995 jsou Katedra tanků a Katedra automobilů opět sloučeny v jednu – Katedru bojových a dopravních vozidel. Na základě výběrového řízení je do funkce vedoucího katedry ustanoven plk. prof. Ing. František OBERMANN, CSc., kterému v roce 1994 skončilo volební období rektora. Od roku 1995 zastával funkci vedoucího katedry plk. prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. 
 
Dnem 1.září 2003 je Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk sloučena s Fakultou letectva a PVO a vzniká nová  Fakulta vojenských technologií. V rámci toho došlo i k přejmenování katedry na Katedru bojových a speciálních vozidel.(vedoucí katedry:  plk. prof. Ing. Miroslav Vala, CSc. – 2003 – 2010; plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. – 2010 – 2012; plk. prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr. – 2012 – 2017; plk. gšt. prof. RNDr. Ing.  David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc. od roku 2018)
 
K 1.9.2004 se na základě zákona č.214/2004 Sb. o zřízení Univerzity obrany Vojenská akademie v Brně stala součástí Univerzity obrany, pod kterou přešla i Fakulta vojenských technologií a s ní Katedra bojových a speciálních vozidel. 
V přízemí této budovy v Kasarnách na Šumavské ulici nyní sídlí Katedra bojových a speciálních vozidel