Katedra bojových a speciálních vozidel

Konference a semináře

International Conference on Military Technology – ICMT 2023

Katedra bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií se pravidelně podílí na přípravě a organizaci mezinárodní konference ICMT, kterou Fakulta vojenských technologií pořádá každé dva roky v rámci Mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET v Brně. V rámci konference katedra garantuje sekci zaměřenou na problematiku bojových a speciálních vozidel. Podrobnější informace o konání konference lze nalézt zde.
 

Seminář Odborného centra Spolehlivost při  České společnosti pro jakost

Katedra bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií ve spolupráci s Odborným centrem Spolehlivost  při České společnosti pro jakost pravidelně pořádají semináře zaměřené na různé aspekty zabezpečování spolehlivosti technických systémů. Poslední seminář se konal dne 13. června 2023 na téma:
 

Prokazování splnění požadavků na RAMS

 Za Univerzitu obrany byli odbornými garanty semináře prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c.  a Ing. Michal Vintr, Ph.D. Informace o všech seminářích pořádaných odborným centrem Spolehlivost naleznete na webu České společnosti pro jakost