Katedra bojových a speciálních vozidel

Konference a semináře

 

Seminář Odborného centra Spolehlivost při  České společnosti pro jakost

Katedra bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií ve spolupráci s Odborným centrem Spolehlivost  při České společnosti pro jakost pravidelně pořádají semináře zaměřené na různé aspekty zabezpečování spolehlivosti technických systémů. Příští seminář se bude konat dne 11. června 2024 na téma:
 

Sběr a vyhodnocování dat o RAMS v provozu

 Za Univerzitu obrany jsou odbornými garanty semináře prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c.  a Ing. Michal Vintr, Ph.D. Podrobné informace o plánovaném semináři naleznete v pozvánce. Informace o všech seminářích pořádaných odborným centrem Spolehlivost naleznete na webu České společnosti pro jakost