Katedra bojových a speciálních vozidel

Kontakty

KONTAKTY

Vedoucí Katedry bojových a speciálních vozidel

plk. gšt. prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 Brnoc

Tel.: 973 443 422

E-mail: david.valis@unob.cz

Informace pro zájemce o studium

DISLOKACE KATEDRY

Katedra bojových a speciálních vozidel sídlí v Brně – Králově poli v kasárnách na ulici Šumavské 143/4.
 
Schéma nejbližšího okolí kasáren s vyznačenými zastávkami městské hromadné dopravy ((červená tečka označuje budovu, ve které je umístěna katedra).

Pozice vchodu do objektu kasáren vyznačenou na mapě naleznete zde.
V přízemí této budovy Katedra bojových a speciálních vozidel sídlí.