Katedra bojových a speciálních vozidel

Zaměření vědecké práce

Vědecká a výzkumná práce katedry bojových a speciálních vozidel je zaměřena na technická řešení nejdůležitějších problémů spojených se zajištěním mobility kolové a pásové techniky pozemních sil AČR. Dotýká se především oblastí: 

  • konstrukce – modelování pohyblivosti, průchodivosti a odolnosti kolové / pásové a bojové i podpůrné techniky
  • provozu – sledování, posuzování a modelování vlivů provozních prostředí na stav techniky i schopnosti obsluhy
  • oprav – zaměřené na speciální vojskové, dočasné i plnohodnotné technologie provádění oprav v polních, dílenských a specializovaných podmínkách
  • spolehlivosti – posuzování, modelování a analýzy zaměřené především na odhady ukazatelů, optimalizaci provozu a údržby, náklady životního cyklu a záruky