Katedra bojových a speciálních vozidel

Specifický výzkum

Do výzkumné a expertní činnosti se na Katedře bojových a speciálních vozidel široce zapojují i studenti magisterských a doktorských studijních programů v rámci specifického výzkumu. Rámcový přehled zaměření výzkumných práci v jednotlivých obdobích je uveden v následujících charakteristikách.

 

2022 – 2024

Zaměření výzkumu:  Rozvoj a výzkum technologií pro hodnocení vlastností pozemní vojenské techniky

Odpovědný řešitel:    mjr. Ing. Zdeněk KROBOT, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Záměr projektu navazuje na dříve získané poznatky z řešeného projektu specifického výzkumu „Aplikace moderních technologií pro posuzování vlastností BSV“ a dalších aktivit řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt je vnitřně rozčleněn do dvou hlavních oblastí, které jsou zaměřeny na;

 • rozvoj v oblasti konstrukce a spolehlivosti pozemní vojenské techniky,
 • rozvoj v oblasti údržby, dočasných oprav a diagnostiky pozemní vojenské techniky.

Smyslem projektu je zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti v daných oblastech. Předpokladem studentského projektu je i publikační činnost kolektivem řešitelů se zapojením studentů v souladu s metodikou rady vlády pro VaV se zaměřením na výstupy v databázích WoS a SCOPUS.

Ve výše uvedených oblastech, jsou směry činnosti zaměřeny na;

 • výzkum zrychlených zkoušek bezporuchovosti vybraných prvků vozidel,
 • výzkum vlivů dílčích změn konstrukce pozemních vojenských vozidel z hlediska jízdních vlastností a bezpečnosti,
 • výzkum diagnostických metod v oblasti pozemních vozidel,
 • predikce údržby a modelování nákladů životního cyklu vozidel,
 • posouzení a výzkum inovativních přístupů k provádění oprav a zásobování vybraných náhradních dílů pozemní vojenské techniky.

Tyto směry byly voleny tak, aby studentům, jak doktorského, tak magisterského studijního programu, umožnily plnit dílčí cíle jejich závěrečných prací a rovněž přesahovaly do oblastí, kde získané poznatky mohou být prezentovány v rámci studentské tvůrčí činnosti.

2019 – 2021

Zaměření výzkumu: Aplikace moderních technologií pro posuzování vlastností BSV

Odpovědný řešitel: mjr. Ing. Josef Jelínek, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt specifického vysokoškolského výzkumu byl souladu s řešením dílčího záměru rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Cílem projektu bylo především zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel. Projekt Aplikace moderních technologií pro posuzování vlastností BSV svým zaměřením navazoval na předchozí projekty realizované v rámci specifického výzkumu a sloužil k přípravě podkladů pro zpracování disertačních a diplomových prací studentů Univerzity obrany a studentů zahraničních vysokých škol. Nedílnou součástí specifického výzkumu byla i publikační činnost kolektivem řešitelů v souladu s metodikou rady vlády pro VaV. Projekt byl vnitřně rozčleněn do jednotlivých projektů:

 • Vliv vybraných částí vozidla na jeho jízdní vlastnosti – zaměření na oblast mechaniky pohybu BSV;
 • Výzkum možností zrychleného zkoušení bezporuchovosti vybraných prvků vozidel – získání základních ukazatelů bezporuchovosti vybraných prvků BSV;
 • Vybrané problémy hodnocení vozidel – předmětem je provedení analytických a experimentálních zkoušek dynamiky přejezdu překážek vybraných typů BSV;
 • Modelování a možnosti zjišťování technického stavu BSV, využití telemetrie u BSV

2016 – 2018

Zaměření výzkumu: Rozvoj metod pro posuzování BSV

Odpovědný řešitel: pplk. prof. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt specifického výzkumu byl v souladu s řešením dílčího záměru rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt je vnitřně rozčleněn do tří jednotlivých projektů tak, jak je uvedeno výše včetně řešitelských kolektivů.

Výzkum navazoval na výsledky dosažené v rámci specifického výzkumu v předchozím období. a připravoval podklady pro zpracování disertačních a diplomových prací. Nedílnou součástí specifického výzkumu byla i publikační činnost kolektivem řešitelů. Jednalo se především o zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením zkušených vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel. Řešení projektu se zaměřovalo především na následující oblasti:

 • Výzkum a rozvoj metod modelování a simulací
 • Výzkum možností zrychleného zkoušení bezporuchovosti vybraných prvků vozidel
 • Vybrané problémy hodnocení vozidel
 • Opotřebení, diagnostika, údržba a telemetrie BSV

2015

Zaměření výzkumu: Rozvoj metod pro posuzování BSV

Odpovědný řešitel: pplk. Doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt specifického výzkumu byl v souladu s řešením dílčího záměru rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt je vnitřně rozčleněn do tří jednotlivých projektů tak, jak je uvedeno výše včetně řešitelských kolektivů. Jednalo se především o zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením zkušených vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel. Řešení projektu se zaměřovalo především na následující oblasti:

 • Výzkum zařízení pro jednorázové zvýšení adheze kolového vozidla
 • Výzkum možností zrychleného zkoušení bezporuchovosti vybraných prvků vozidel
 • Vybrané problémy hodnocení vozidel
 • Opotřebení, diagnostika, údržba a telemetrie BSV

2014

Zaměření výzkumu: Rozvoj metod pro řešení mobility bojových a speciálních vozidel

Odpovědný řešitel: pplk. doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt specifického výzkumu byl v souladu s řešením záměru rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt byl zaměřen zejména na následující oblasti:

 • Modelování vlastností BSV
 • Opotřebení, diagnostika, údržba a telemetrie BSV.
 • Vybrané problémy hodnocení vozidel
 • Analýza vývojových trendů v oblasti BSV

2013

Zaměření výzkumu: Řešení mobility bojových a speciálních vozidel

Odpovědný řešitel: pplk. doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt specifického výzkumu byl v souladu s řešením projektu rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt byl vnitřně rozčleněn do tří jednotlivých projektů:

 • Alokace požadavků a modelování vlastností BSV
 • Opotřebení, diagnostika, údržba a telemetrie BSV
 • Vybrané problémy výzkumu mikroklimatu ve vozidlech

Hlavním účelem projektu byl především rozvoj mladých generací tedy zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel.

2012

Zaměření výzkumu: Řešení některých aspektů v procesu návrhu a exploatace bojových a speciálních vozidel

Odpovědný řešitel: pplk. doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt byl v souladu s řešením projektu rozvoje organizace „Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR“ a dalších projektů řešených na katedře Bojových a speciálních vozidel. Projekt byl vnitřně rozčleněn do tří jednotlivých projektů: 

 • Alokace požadavků a modelování vlastností BSV
 • Opotřebení, diagnostika, údržba a telemetrie BSV
 • Vybrané problémy exploatace bojových a speciálních vozidel v AČR

Hlavním účelem projektu bylo především o zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel.

2011

Název projektu: Řešení vybraných aspektů v používání bojových a speciálních vozidel

Odpovědný řešitel: pplk. doc. Ing. David Vališ, Ph.D.

Charakteristika řešení:

Projekt navazoval na řešení výzkumného záměru fakulty vojenských technologií a připravoval podklady pro zpracování disertačních a diplomových prací. Nedílnou součástí specifického výzkumu je i publikační činnost kolektivem řešitelů. Jednalo se především o zapojení studentů doktorských studijních programů a studentů magisterského studia pod vedením zkušených vědecko-pedagogických pracovníků katedry do výzkumné činnosti zaměřené na řešení konkrétních dílčích úkolů souvisejících s řešením vybraných problémů z oblasti pohybu vozidel, spolehlivosti, diagnostiky, provozu a oprav souvisejících s používáním bojových a speciálních vozidel​

 Projekt obsahoval tyto dílčí projekty:  

 • Modelování pohybu vozidel.
 • Alokace požadavků na bezporuchovost BSV
 • Vybrané problémy provozu bojových a speciálních vozidel v AČR
 • Hodnocení technického stavu bojových a speciálních vozidel s využitím telemetrie.