Katedra bojových a speciálních vozidel

Výuka

Vojenské studium – magisterský studijní program

Katedra bojových a speciálních vozidel se podílí na realizaci magisterského studijního programu Vojenské technologie – strojní. V rámci tohoto studijního programu je možno studovat celou řadu specializací zaměřených na různé druhy vojenských technologií. Jednou z nich je i specializace Bojová a speciální vozidla, u které Katedra bojových a speciálních vozidel sehrává roli odborného garanta. Studijní program je určen výhradně pro vojenské studenty a studium je realizováno jen v prezenční formě a trvá 5 let. Absolvent získává titul inženýr (Ing.).
 
Studium se v rámci specializace Bojová a speciální vozidla zaměřuje především na konstrukční řešení, provoz, spolehlivost, diagnostiku, údržbu a opravy bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel. Součástí výuky je také problematika logistického zabezpečení vojenských vozidel. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.
 

Civilní studium

Bakalářský studijní program

Katedra je garantem studijní specializace Technologie pro ochranu majetku a osob v rámci bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní. Tento studijní program je určen zejména pro civilní studenty. Studium je realizováno v prezenční formě a trvá 3 roky. Absolvent získává titul Bakalář (Bc.).

Studium se ve specializaci Technologie pro ochranu majetku a osob zaměřuje především na moderní technologie využívané pro ochranu objektů, ochranu osob a majetku při přepravě a pro individuální ochranu osob. Významnou součástí studia je problematika konstrukce, použití a údržby vozidel využívaných bezpečnostními službami. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.
 

Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Katedra bojových a dopravních vozidel také garantuje studijní specializaci Technologie pro ochranu majetku a osob v rámci navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní. Studium probíhá v prezenční formě studia a trvá dva roky. Úspěšný absolvent studia získává titul Inženýr (Ing.).
Studium je určeno především pro absolventy stejnojmenného studijní oboru v bakalářském studijním programu. Studijní program je však otevřen i pro absolventy bakalářských studijních programů příbuzného zaměření z Univerzity obrany, tak i ostatních vysokých škol. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.

Doktorský studijní program

Katedra bojových a speciálních vozidel se podílí na realizaci doktorského studijního programu Vojenské technologie – strojní. Studijní obor je určen pro vojenské i civilní studenty. Studium je realizováno jak v prezenční, tak i kombinované formě a trvá 4 roky. Absolvent získává titul Doktor (Ph.D.). Absolvent DSP VTS je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice se zaměřením na  návrh, použití a údržbu vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při použití vojenské techniky. Podrobné informace o studijním programu lze nalézt zde: – v prezenční formě studia, – v kombinované formě studia.