Katedra bojových a speciálních vozidel

prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc., dr.h.c.

 

Kontaktní údaje:

Adresa:     

 

 

E-mail:      

Tel.:  

Kancelář:     

ORCID:    

Research ID: 

Scopus ID:  

 

 

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 Brno

zdenek.vintr@unob.cz

973 443 474

Kasárna Šumavská, budova č 9, místnost č. 20  (poloha na mapě)  

0000-0003-3128-0802

B-5318-2013

6507324317